Nej, donatorn kan inte känna smärta

15 december 2021
Läkartidningen

Replik. I ett debattinlägg i Läkartidningen [1] kritiseras donationsutredningen SOU 2019:26 [2], och skrivningen att läkare ska undvika allt som medför »annat än ringa smärta« hos den potentiella donatorn. Författaren tolkar det som att utredningen möjliggör donation av organ från patienter som kan känna smärta. Vidare ifrågasätts tillvägagångssättet vid DCD (donation då döden inträffar till följd av cirkulationsstillestånd)

Länk till ursprungsartikeln