Nollvision kan göra alla barn önskade

17 mars 2021
Kyrkans Tidning

Vi som kristna borde främst främja och bygga upp en mer mottagande och kärleksfull inställning till kvinnor i svåra livssituationer, samt ge dem medmänskligt stöd och hjälp att kunna behålla sina barn så att varje barn kan bli önskat.

Länk till ursprungsartikeln