Nordiska biskopskonferensen inför EU-omröstning om abort: respektera medlemsländernas autonomi

22 juni 2021
Katolskt magasin

Den 23 juni väntas EU-parlamentet i en omröstning ta ställning till en rapport om situationen för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter inom EU. I dokumentet definieras abort som vård och en mänsklig rättighet, och den i de flesta EU-länder lagstadgade rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal problematiseras.

Länk till ursprungsartikeln