Nu är det läge att ställa sig bakom en nollvision för abort

26 februari 2021
Kyrkans tidning

Inom Svenska kyrkan och andra trossamfund är man naturligtvis väl bekant med enskilda människors brottning med abortfrågan. Vore det inte läge för Svenska kyrkan att i gemenskap med andra kyrkor och trossamfund aktualisera en liknande nollvision?

Länk till ursprungsartikeln