Nya etiska frågor när barn blir till på fler sätt

07 december 2021
Dagens Nyheter

Barn blir i dag till på allt fler sätt. IVF har förbättrats avsevärt, surrogatmödraskap blir vanligare och för sju år sedan föddes det första barnet i världen efter en livmodertransplantation, utförd av ett forskarteam på Sahlgrenska. Men med den medicinska utvecklingen följer nya etiska frågor.

Länk till ursprungsartikeln