Överläkare: "Ta bort livsduglighet från aborträtten"

21 maj 2021
Sveriges Radio

Vad händer när vi kan rädda foster allt tidigare, samtidigt som abortlagen förbjuder aborter för livsdugliga foster? Abortlagen bör omformuleras för att skydda kvinnors rätt till abort, menar läkare.

Länk till ursprungsartikeln