Överläkare vill att abortlag ändras: Slopa livsduglighet

26 maj 2021
Världen idag

Livsduglighetsbegreppet i svensk abortlag bör tas bort. Det anser Sveriges förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) och pekar på att allt tidigare födda barn kan räddas. Om abortlagen skulle ändras enligt föreningens förslag skulle det bli en allt större överlappning gällande när man kan rädda ett barn och när man kan abortera det.

Länk till ursprungsartikeln