Parlamentet i Lettland röstade nej till dödshjälp

30 mars 2021
Världen idag

Efter en utdragen debatt har det lettiska parlamentet avvisat ett medborgarinitiativ om att tillåta eutanasi, alltså att en läkare ger en svårt sjuk person en injektion eller ett medel som leder till patientens död.

Länk till ursprungsartikeln