Påvlig akademi överlägger om pandemins konsekvenser

28 september 2021
Signum

Påvliga akademin för livet betonar vikten av att det över hela världen finns rättvis tillgång till hälsovård. Den stora lärdomen som kan dras av coronapandemin är det världsvida ömsesidiga beroendet i hälsofrågor, sade akademins president ärkebiskop Vincenzo Paglia på tisdagen i en internationell konferens som akademin genomförde. ”Hälsa är inte något privat angelägenhet”, sa Paglia. Man behöver ägna större uppmärksamhet åt effektiva och goda hälsosystem över hela världen, och mediciner och vaccin måste fördelas mera rättvist.

Länk till ursprungsartikeln