Raseri när SD-topp vill skydda ofödda

21 januari 2021
Världen idag

Björn Söder (SD), ledamot i riksdagens utrikesutskott, undrar i en skriftlig fråga om regeringen vill verka för att få ned antalet aborter i världen och i så fall på vilket sätt.

Länk till ursprungsartikeln