Regeringen drar tillbaka förslag om organdonation

13 april 2021
Dagens Medicin

Regeringen lade under hösten fram en proposition med flera nya lagförslag avseende organdonation. Den föreslår bland annat att anhöriga inte längre ska kunna säga nej till en eventuell donation. Men efter synpunkter från riksdagen dras förslaget nu tillbaka tillfälligt.

Länk till ursprungsartikeln