Regeringen ger Sida uppdrag att ta fram ett underlag för en ny, förstärkt strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) med Afrika söder om Sahara. - Regeringen.se

24 mars 2021
Regeringen

Regeringen beslutar idag om ett uppdrag till Sida att ta fram ett underlag för en ny, förstärkt strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) med Afrika söder om Sahara för perioden 2022-2026.

Länk till ursprungsartikeln