Regeringen: ingen utredning om dödshjälp

19 april 2021
Katolskt magasin

Socialminister Lena Hallengren (S) är tydlig i sitt svar till frågan om huruvida regeringen planerar tillsätta en utredning om dödshjälp: inga planer för någon sådan utredning finns för närvarande.

Länk till ursprungsartikeln