Region Stockholm mer restriktiv med fosterdiagnostik på grund av barnmorskebrist

12 juni 2021
Dagens Nyheter

Region Stockholm tvingas bli mer restriktiv med vissa ultraljudsundersökningar under sommaren på grund av att det saknas barnmorskor med ultraljudskompetens. Så kallade KUB-test kommer att vara svårt att genomföra för kvinnor under 35 år.

Länk till ursprungsartikeln