”Riksdagsgrupp enad i kampen för allas rätt till sin kropp”

27 september 2021
Barometern OT

”I morgon är det den internationella dagen för allas rätt till säker abort. Vi, riksdagens tvärpolitiska grupp för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), står enade över de partipolitiska gränserna i kampen för abort.”

Länk till ursprungsartikeln