Riksföreningen Rätten Till en Värdig Död: Dödshjälp i de nordiska länderna.

27 januari 2021
Dagens industri

Döden är oundviklig och det finns en växande övertygelse över hela världen att människor bör ges möjligheten att avgöra hur och när dom vill dö, när lidandet är outhärdligt även med god palliativ vård.

Länk till ursprungsartikeln