Riksföreningen Rätten Till en Värdig Död: Utred dödshjälp i Sverige!

08 oktober 2021
Svenska Dagbladet

Föreningen RTVD (Rätten till en värdig död) anordnar i Stockholm den 13 oktober 2021 ett unikt internationellt seminarium om dödshjälp med tre prominenta gäster från USA, Kanada och Tyskland. Huvudsyftet är att få regeringen att tillsätta en utredning.

Länk till ursprungsartikeln