Riktlinjer följdes dåligt vid beslut att avstå livsuppehållande behandling

24 februari 2021
Läkartidningen

Vanligaste avsteget var brist på samråd med patient, enligt journalstudie vid Helsingborgs lasarett.

Länk till ursprungsartikeln