”Seger för alla som utsätts för könsbaserat våld”

16 september 2021
Tidningen Syre

I dag ställde sig en klar majoritet av EU-parlamentet bakom det betänkande som kräver att EU och medlemsländerna gör mer för att bekämpa våld mot kvinnor. Alla svenska ledamöter, utom de från KD och SD, ställde sig bakom betänkandet.

Länk till ursprungsartikeln