Sjukhus släppte på åldersgräns för assisterad befruktning

15 november 2021
Sveriges Radio

Under pandemin ökade köerna till assisterad befruktning med donation av ägg och spermier på de flesta håll i landet.

Länk till ursprungsartikeln