Ska föräldrar ha rätt att designa sina barns dna?

04 oktober 2021
Dagens Samhälle

Hittills har inte redigeringen av mänskligt dna för att skapa designade barn fallit så väl ut, men forskningen ångar på och de etiska övervägandena hamnar på efterkälken.

Länk till ursprungsartikeln