Skåne avvisar idé om polska kvinnors aborter

29 mars 2021
Dagens Medicin

Miljöpartiet i Region Skåne vill att polska kvinnor ska få komma till Sverige för att göra subventionerade aborter, men regionstyrelsen säger nej till att inleda en dialog med regeringen om frågan.

Länk till ursprungsartikeln