Slaget om rätten till abort har börjat i USA

14 september 2021
Tidningen Syre

Aborter i Sverige är en ganska färdigdiskuterad fråga. De flesta verkar uppfatta lagarna med 18 veckor fri abort, ytterligare fyra veckor efter beslut från Socialstyrelsen och stopp när fostret är livsdugligt utom om barnet är svårt skadat eller mamman i fara som väl avvägda, och även om SD och KD ibland småmuttrar lite är det ingen som lägger seriösa förslag till förändring.

Länk till ursprungsartikeln