Släpp motståndet och kräv en utredning om frivillig dödshjälp

03 februari 2021
Göteborgs-Posten
Vi 181 läkare som undertecknat denna debattartikel tar här inte ställning för eller emot dödshjälp men vi anser att Läkarförbundet bör kräva en parlamentarisk utredning i syfte att klargöra rättsläget. För oss är detta krav en självklarhet, inte i första hand i vår egenskap av läkare utan i vår egenskap av självständiga medborgare med övertygelsen att varje individ själv har ansvaret för sitt liv och dess avslutning, skriver bland andra Staffan Bergström, prof em. i internat. hälsa, spec. i obstetrik-gynekologi.

Länk till ursprungsartikeln