Statens etiska råd bjöd in förespråkare av spädbarnsmord

18 december 2021
Kvartal

Filosoferna Peter Singer och Torbjörn Tännsjö menar att sjuka och handikappade kan ha ett lägre människovärde. Utilitaristen Tännsjö har fått Statens medicinsk-etiska råds etikpris; Singer var hedersgäst på seminariet. Med tanke på att de etiska råden i Sverige är späckade med Tännsjös doktorander ser det dystert ut för tanken om alla människors lika värde, konstaterar kulturskribenten Lapo Lappin.

Länk till ursprungsartikeln