Statligt etiskt råd bjöd in förespråkare av spädbarnsmord

21 december 2021
Världen idag

Den australiske filosofen Peter Singer har hävdat att spädbarn inte är personer och att läkare borde döda vissa handikappade efter födseln. Nyligen blev han inbjuden till Sverige av Statens medicinsk-etiska råd, till ett seminarium om prioriteringar i hälso- och sjukvården.

Länk till ursprungsartikeln