Surrogatmoderskap förbjudet i lag – men inte i praktiken?

09 juni 2021
Nordstedts Juridik

Den oskrivna regeln mater semper certa est – det är alltid säkert vem som är mor – har länge dominerat den svenska rättsuppfattningen vad gäller moderskap. Möjligheterna att idag få barn genom surrogatarrangemang i utlandet har gjort att den rådande principen numera kan ge upphov till rättsligt komplexa situationer. Högsta domstolen (HD) har tidigare prövat frågan om fastställande av moderskap, och i början av året behandlades frågan om vårdnaden i ett liknande fall i förvaltningsrätten.

Länk till ursprungsartikeln