Svåra etiska frågor ämne när kristna läkare möttes

24 augusti 2021
Världen idag

När kristna läkare och medicinstudenter samlades till nordiskt möte den 12–15 augusti stod både bibelundervisning och en del av vår tids svåra etiska frågor på dagordningen, såsom dödshjälp, könsdysfori och samvetsfrihet.

Länk till ursprungsartikeln