Svensk aborträtt är inte hotad

08 februari 2021
Bohusläningen

Sverige har stora problem. Tusentals personer har dött som en konsekvens av covid-19 och vi ser hur vårdköerna ökar i hela landet. Många är oroliga för ökad kriminalitet och att ekonomin ska försämras som en konsekvens av pandemin. Då väljer Socialdemokraterna att byta ämne. I stället för att ta tag i Sveriges problem försöker de att misstänkliggöra Kristdemokraterna.

Länk till ursprungsartikeln