Svenska läkare alltjämt delade i synen på dödshjälp

25 maj 2021
Katolskt magasin

I dagarna har läkarnas fackförening Läkarförbundet publicerat en nyligen genomförd enkät bland medlemmarna om synen på dödshjälp. Svaren visar att läkarkåren är fortsatt splittrad när det gäller inställningen till dödshjälp.

Länk till ursprungsartikeln