”Sverige måste stärka arbetet mot hiv”

21 november 2021
Svenska Dagbladet

Sverige behöver höja ambitionerna för att minska spridningen av hiv och stigmatiseringen kring sjukdomen. Vi föreslår här ett antal åtgärder för att stärka arbetet, skriver företrädare för Moderaterna, RFSU och Hiv-Sverige.

Länk till ursprungsartikeln