Tanken på dödshjälp får läkarkåren att tveka

02 juni 2021
Dagen

Fyra av tio svenska läkare stöder tanken på att dödshjälp skulle bli tillåtet i Sverige, enligt en färsk undersökning från Läkarförbundet. Hälften av dem, 20 procent av de svarande, är beredda att acceptera också den metod som innebär att läkaren administrerar det dödliga medlet, medan återstoden drar gränsen vid Oregonmodellen, där doktorn skriver ut piller som patienten själv intar.

Länk till ursprungsartikeln