Trend: Allt färre barn föds i Europa

12 april 2021
Världen idag

Barnafödandet i stora delar Europa föll till rekordlåga nivåer 2020. Pressade ekonomier och en hårt belastad sjukvård ses som delförklaringar.

Länk till ursprungsartikeln