Underbetyg för Europadomstolen i barnmorskemålen

27 oktober 2021
Världen idag

Så kom då beskedet: det blir ingen resning för barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen. Trots att Sverige är nästan enda europeiska land utan samvetsfrihet i vården, och trots den uppenbara risken för jäv i Europadomstolen, har barnmorskorna än en gång nekats en öppen rättslig prövning. Fru Justitia är inte längre blind, och det är mycket sorgligt.

Länk till ursprungsartikeln