”Vem tar ansvar för oåterkalleliga behandlingar?”

30 maj 2021
Svenska Dagbladet

Den nuvarande könsdysforivården riskerar att skapa tragedier. Det är ansvarslöst att utsätta unga människor för vad som kan anses vara experimentell behandling, skriver företrädare för anhörignätverket Genid.

Länk till ursprungsartikeln