Vipeholm är Sveriges skelett i garderoben

10 mars 2021
Aftonbladet

”Var resan stormig huru skön är hamnen” Så lyder inskriptionen på en minnessten på Norra kyrkogården i Lund. Här vilar 560 män, kvinnor och barn som dog inne på Sveriges största anstalt för så kallade "sinnesslöa". Hit kom de som inga anhöriga ville jordfästa i familjegravar eller på kyrkogårdar någon annanstans i riket.

Länk till ursprungsartikeln