Washington: Vi ska skydda abortklinikerna

07 september 2021
Dagens Nyheter

Det amerikanska justitiedepartementet i Washington säger att man inte tolererar några attacker, varken mot kvinnor som ska göra abort eller mot abortkliniker i Texas. Myndighetens ställningstagande är ett försök att utmana den nya abortlagen i delstaten genom att åberopa en federal lag.

Länk till ursprungsartikeln