Ytterligare stöd för att p-piller kan minska risken för underlivscancer

11 februari 2021
Dagens Medicin

Kvinnor som använder p-piller har en minskad risk att drabbas av både äggstocks- och endometriecancer. Resultaten baseras på brittiska registerdata.

Länk till ursprungsartikeln