Zimbabwe: Gravida flickor och kvinnor riskerar allvarliga förlossningsskador

20 maj 2021
Amnesty

Gravida kvinnor och flickor riskerar att drabbas för livet av skador som uppkommer i samband med deras förlossningar eftersom så många föder hemma istället för inom sjukvården. Orsaken till att många gör valet att föda hemma är en bristfällig infrastruktur när det kommer till hälso-och sjukvård, kulturella sedvänjor och höga sjukhuskostnader. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Länk till ursprungsartikeln