72 remissvar kom in till lagrådsremissen om ny könstillhörighetslag

09 februari 2022
QX

Med 72, i huvudsak positiva svar från myndigheter och organisationer, har socialminister Lena Hallengren nu underlag för att lämna in en lagrådsremiss och om tidsplanen följs senare i vår presentera en proposition till riksdagen om nya könstillhörighetslagar i Sverige. 50 år efter att den nuvarande lagen trädde i kraft.

Länk till ursprungsartikeln