AI-analys ska minska risken för dödfödsel hos gravida

15 mars 2022
Omni

Brittiska forskare testar ny metod för fosterdiagnostik med vilken de hoppas kunna identifiera gravida som löper en förhöjd risk att drabbas av problem som dödfödsel eller havandeskapsförgiftning.

Länk till ursprungsartikeln