Allt fler möjligheter att bli förälder

12 december 2022
Läkartidningen

Infertilitet, eller ofrivillig barnlöshet, definieras av WHO som utebliven graviditet trots regelbundna oskyddade samlag under ett års tid. Fertilitetsproblem drabbar 10–15 procent av alla heterosexuella par. Cirka en tredjedel beror på faktorer hos mannen (lågt antal spermier, dålig rörlighet hos spermierna, etc), en tredjedel på tillstånd hos kvinnan, och i en tredjedel av fallen finns orsaken hos både kvinnan och mannen. I vissa fall hittar man ingen förklaring, så kallad oförklarad barnlöshet. Den vanligaste behandlingen för infertilitetsproblem i dag är in vitro-fertilisering (IVF).

Länk till ursprungsartikeln