Allt vanligare föda barn efter 40

11 januari 2022
Akademiliv

Allt högre andel kvinnor över 40 år i Sverige och Danmark föder barn. Samtidigt har behovet av assisterad befruktning för kvinnor över 40 i Skandinavien fördubblats under en tioårsperiod. Det visar en studie ledd av forskare vid Göteborgs universitet.

Länk till ursprungsartikeln