Anova genomför studie av könsbekräftande behandlingar från de senaste 20 åren

05 september 2022
Karolinska

Vilka olika grupper söker könsbekräftande vård? Vilken vård erhåller de? Hur påverkas vårdutfallet av olika faktorer och utgångspunkter? Bland annat dessa frågor vill man få djupare kunskap om med en studie som görs vid Anova, Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet för andrologi, sexualmedicin och transmedicin.

Länk till ursprungsartikeln