Användning av mänskliga foster i skolor väcker debatt

28 oktober 2022
Världen Idag

Mänskliga kvarlevor används i undervisningen på många svenska skolor. På Valla-Ekebyskolan i Sala berättar NO-läraren Johan Hedberg för SVT att han brukar visa mänskliga foster i sin undervisning och att det brukar skapa ett allvar i klassrummet.

Länk till ursprungsartikeln