Apropå! De palliativa teamen behöver en nationell organisation

16 december 2022
Läkartidningen

Jag var på väg till en patient för att ha ett brytpunktssamtal. Onkologen hade lagt ned vapnen, cytostatika var utsatta och patienten utremitterad med diffus remiss. Av journalen i den nationella patientöversikten framkom att patienten blivit informerad om dödens lika snara som ofrånkomliga inträde.

Länk till urpsrungsartikeln