Är det rimligt att läkare inte får hjälpa döende att avsluta sitt liv?

24 november 2022
Läkartidningen

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har nyligen beslutat att återkalla Staffan Bergströms legitimation efter mer än 50 års verksamhet som läkare. Orsaken är att han hjälpt en plågad, döende ALS-patient att avsluta sitt liv.

Länk till ursprungsartikeln