Assisterat döende är en synnerligen svår etisk fråga

24 januari 2022
Läkartidningen

Föreläsaren och före detta buddistmunken Björn Natthiko Lindeblads val att avsluta sitt liv med hjälp av assisterat döende [1] har åter fört upp dödshjälpsdebatten på agendan. I debatten är givetvis läkarkårens uppfattning intressant.

Länk till ursprungsartikeln