Att föra döden tillbaka till livet – om döden i vårt samhälle

08 september 2022
Signum

Döden har blivit alltmer marginaliserad i vårt samhälle och ses inte längre som en naturlig del av livet. Å ena sidan görs det obegränsade försök att förlänga livet, ibland till ett högt pris både i form av sjukvårdsresurser och ökat lidande för patienter. Å andra sidan håller den allmänna opinionen på att svänga mot att ställa sig mer positiv till olika former av dödshjälp. 

Länk till ursprungsartikeln