”Blir ett annat samhälle om vi får rätt att ta liv”

21 januari 2022
Svenska Dagbladet

Torsten Mossberg, ordförande i läkarförbundets Etik- och ansvarsråd, är emot dödshjälp. Bilden av hur plågsamt slutet kan bli behöver balanseras, menar han. Många vet för lite om den palliativvård som finns.

Länk till ursprungsartikeln